Tika īstenota akcija, kuras laikā lūdzām vērst uzmanību uz cigarešu kaitīgo iedarbību, publiski dalot informatīvos flajerus un runājot ar cilvēkiem.

Projekts īstenots ar Eiropas sabiedrības integrācijas fonda finansējumu.